Stuur uw licentiesleutel aan uw softwareleverancierStuur uw licentiesleutel aan uw softwareleverancier
27-10-2016

Vrijgevestigde zorgaanbieders in de GGZ moeten vanaf 1 januari 2017 ROM-data aanleveren aan SBG. De stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR), opgericht door het NIP, LVVP en NVvP, maakt dit mogelijk. In de afgelopen periode hebben ruim 3.000 vrijgevestigden zich geregistreerd bij SVR. Behoort u ook tot deze groep? Lees dan hieronder wat u moet doen om de aanlevering van uw data te starten. Heeft u zich nog niet geregistreerd? Regel dit dan vandaag nog op dit klantportaal.

Stuur uw unieke licentiesleutel door Zodra uw registratie bij SVR definitief is (na de bedenkperiode), ontvangt u per e-mail een unieke licentiesleutel van SVR. Deze licentiesleutel dient u, samen met uw AGB-code, door te geven aan zowel uw ROM- als EPD-leverancier. Deze licentiesleutel heeft uw leverancier nodig om benodigde data aan te kunnen leveren aan SBG, via SVR. Staat uw leverancier nog niet in dit overzicht? Laat hen dan contact opnemen met InfinitCare, de Trusted Third Party.

Start aanlevering data wanneer beide leveranciers door de acceptatietest heen zijn Het laatste kwartaal van 2016 wordt gezien als proefperiode voor de aanlevering van data en het testen van de centrale infrastructuur. Zodra zowel uw ROM- en EPD-leverancier de koppeling met de SVR applicatie heeft gerealiseerd en uw unieke licentiesleutel heeft verwerkt, kunnen de data naar SBG worden gestuurd. De status hiervan ziet u ook op het leveranciersoverzicht.

Het proces rondom de aanlevering van data verschilt per leverancier. Bij een aantal leveranciers gebeurt dit automatisch, bij een aantal leveranciers dient u zelf de data op te sturen. Informatie hierover kunt u opvragen bij uw leverancier. Aanlevering van data is mogelijk vanaf 1 oktober 2016 voor behandelingen in de generalistische basis GGZ én de gespecialiseerde GGZ met een afsluitdatum vanaf 1 juli 2016. Deze gegevens tellen niet mee voor de ROM-responspercentages voor 2017.

Controleer uw kwaliteitsrapportage Als beide leveranciers data hebben aangeleverd ontvangt u rond de 20e van elke maand een kwaliteitsrapportage van SVR. Hierin leest u of de kwaliteit van de aangeleverde data voldoende is, of de data die uw softwareleveranciers hebben aangeleverd juist is en of alle verplichte velden gevuld zijn. U heeft tot de 28e van elke maand de tijd om uw data te controleren, indien nodig aan te passen en opnieuw aan te leveren. Vanaf de 28e van elke maand, wordt uw data door SVR verwerkt en aangeleverd bij SBG. Bij aanvang van iedere nieuwe maand ontvangt u een verwerkingsverslag over de SBG-aanlevering.

U kunt zo vanaf 1 oktober alvast ervaring opdoen met het aanleveren van de benodigde data. En uw processen hier op toerusten. Indien u hierover vragen heeft, kunt u contact opnemen met het klantportaal van SVR. Per 1 januari 2017 start de officiële, verplichte, aanlevering van data aan SBG.Terug