Per 1 januari start de feitelijke SBG-aanlevering, bent u er al klaar voor?Per 1 januari start de feitelijke SBG-aanlevering, bent u er al klaar voor?
21-12-2016

Per 1 januari 2017 start de feitelijke aanlevering van uw data aan Stichting Benchmark GGZ (SBG), na een proefperiode van drie maanden (oktober, november en december 2016), mits uw leverancier(s) er klaar voor zijn.

Ruim 3600 vrijgevestigden hebben zich inmiddels geregistreerd. En het merendeel van de ROM- en/of EPD-leveranciers heeft inmiddels de koppeling met de SVR-applicatie succesvol gerealiseerd. Deze leveranciers hebben alles gereed om vanaf 1 januari uw data aan SBG aan te leveren. Wij hebben voor u contact opgenomen met de leveranciers uit dit overzicht welke nog niet gereed zijn, om hen aan te moedigen de laatste stap te zetten.

Ik ben er klaar voor! Wat kan ik nu verwachten?

U heeft zich geregistreerd bij SVR en u heeft uw softwareleverancier toestemming gegeven om data aan te leveren. Zodra uw softwareleverancier de koppeling met de SVR-applicatie heeft gerealiseerd en start met de aanlevering, worden uw data maandelijks door Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) verwerkt en aangeleverd bij SBG.

Deze SBG-aanlevering bestaat uit data over een periode van drie maanden. Feitelijk worden uw data betreffende één maand driemaal bij SBG aangeleverd, waarvan de laatste aanlevering definitief is. Dit stelt u in staat om te controleren of uw SBG-aanlevering goed verloopt. U ontvangt maandelijks rond de 20e een e-mail met link naar het SVR-klantportaal waar u de ‘Kwaliteitsrapportage Ingelezen Gegevens’ vindt. Deze rapportage toont behandeltrajecten en metingen die niet aan de vereisten voldoen van de Minimale DataSet, zoals vastgesteld door SBG. Met behulp van deze rapportage kunt u uw gegevens aanpassen of wijzigen in uw ROM- of EPD-systeem. SVR ontvangt de aangepaste gegevens van uw leverancier en levert deze maandelijks rond de 28e bij SBG aan.

Rond de 6e van de maand ontvangt u de ‘Kwaliteitsrapportage SBG-verwerking’. Hierin vindt u alle gegevens over uw SBG-aanlevering op hoofdlijnen en op detailniveau. Hier ziet u in welke mate we metingen hebben kunnen koppelen aan trajecten. Deze rapportage toont ook meldingen over de kwaliteit van de bij SBG aangeleverde data.

Welke trajecten worden bij SBG aangeleverd?

Uw data van de maand januari wordt zowel in februari, als in maart en in april door SVR aan SBG aangeleverd. Dit geeft u (en uw leverancier) tijd om uw data te controleren en waar nodig aan te passen. Data van de maand januari wordt na de SBG-aanlevering in april bevroren. Met andere woorden: vanaf dit moment is de aangeleverde data over deze maand (in dit geval januari) definitief en niet meer te wijzigen. In mei wordt uw data van de maand januari dus niet meer meegenomen in de SBG-aanlevering. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u deze stellen bij het klantportaal van SVR.

Gehanteerde ROM-responspercentages

Het gewenste responspercentage van 50% geldt voor vrijgevestigden pas vanaf 2020. Bij dit percentage kan data pas als volledig representatief worden beschouwd. In 2017 dient 15% van alle afgesloten behandelingen gedurende dat jaar te worden aangeleverd met een geldige voor- en nameting. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. Uw benchmark rapportage (waaronder uw responspercentage) zal via BRaM voor u inzichtelijk worden per 1 juli 2017.

In de ‘Kwaliteitsrapportage SBG-verwerking’ ziet u per traject of er een geldige voor- en nameting aanwezig is. Op basis hiervan ziet u of u op koers bent voor een voldoende responspercentage. In april 2018 kan uw ROM-responspercentage over heel 2017 berekend worden.) geldt voor vrijgevestigden pas vanaf 2020. Bij dit percentage kan data pas als volledig representatief worden beschouwd. In 2017 dient 15% van alle afgesloten behandelingen gedurende dat jaar te worden aangeleverd met een geldige voor- en nameting. Hier bent u zelf verantwoordelijk voor. De gewenste responspercentages zijn in 2018 25%, in 2019 40% en vanaf 2020 50%.

Uw benchmark rapportage (waaronder uw responspercentage) zal via BRaM voor u inzichtelijk worden per 1 juli 2017. In de ‘Kwaliteitsrapportage SBG-verwerking’ ziet u per traject of er een geldige voor- en nameting aanwezig is. Op basis hiervan ziet u of u op koers bent voor een voldoende responspercentage.

In april 2018 kan uw ROM-responspercentage over heel 2017 berekend worden.

Wist u dat?

  • Ruim 3600 vrijgevestigden zich intussen geregistreerd hebben bij het klantportaal?
  • Dit naar verwachting 90% van de volledige doelgroep ‘vrijgevestigde zorgaanbieders’ is?
  • Inmiddels 17 van de 38 ROM- en/of EPD-leveranciers gereed zijn voor SBG-aanlevering?
  • Maandelijks circa 5000 interacties plaatsvinden met het klantportaal?
  • Circa 90% van deze interacties met het klantportaal maandelijks online plaatsvindt en circa 10% telefonisch?
  • Het SVR webinar door ruim 180 mensen live gevolgd is en door ruim 1000 mensen later terug gekeken is?

Heeft u zich nog niet geregistreerd? Regel dit dan vandaag nog via het klantportaal van SVR.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb? Indien u vragen heeft kunt u altijd terecht bij Isa, onze virtuele assistent, die uw vragen beantwoordt. Mocht Isa uw vraag niet volledig kunnen beantwoorden, dan is onze servicedesk telefonisch (088-3450320) of via de chat bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wilt u teruggebeld worden op een moment dat het u uitkomt? Laat dan een terugbelverzoek achter.Terug