Weten wat van u verwacht wordt omtrent uw SBG-aanlevering?Weten wat van u verwacht wordt omtrent uw SBG-aanlevering?
08-02-2017

Door ROM in te zetten als vast onderdeel van de behandeling kan een bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency ervan. ‘Zonder ROM is gepast gebruik van zorg en transparantie over de effectiviteit niet mogelijk’, aldus P3NL. Per 1 januari 2017 bent u als aanbieder van de ‘geneeskundige GGZ’ verplicht om ROM-gegevens aan te leveren aan Stichting Benchmark GGZ (SBG). Voor dit jaar houdt dit in dat u minimaal 15% van al uw afgesloten behandelingen dient aan te leveren met een geldige voor- en nameting. Dit percentage zal jaarlijks stijgen, tot 50% vanaf 2020.

Het merendeel van de leveranciers heeft de acceptatietest met succes doorlopen. Het grootste gedeelte hiervan levert nu ook maandelijks aan. Andere leveranciers zijn nog drukdoende met het oplossen van technische issues. Hier kunt u de status van uw eigen leverancier bekijken.

De gehanteerde procedure omtrent aanlevering van data is afhankelijk van keuzes die uw leverancier heeft gemaakt. Sommige leveranciers hanteren een automatische aanlevering, bij andere leveranciers wordt van u een handeling verwacht. Indien u vragen heeft over de aanleverstatus van uw leverancier of de procedure die voor u van toepassing is, kunt u deze stellen bij uw leverancier.

Gevolgen voor aanlevering door introductie DSM-5

De invoering van de DSM-5 heeft gevolgen voor de aanlevering van ROM-data, betreffende (vervolg-) DBC-trajecten en GB-GGZ prestaties die in 2017 geopend worden. De EPD-leveranciers zijn hierover geïnformeerd door SVR en het merendeel heeft dit al aangepast in hun systeem. SVR is op deze aanpassing voorbereid.

Controleer uw SBG-aanlevering

Maandelijks worden uw ROM-gegevens door SVR verwerkt en aangeleverd bij SBG. Deze SBG-aanlevering bestaat uit data over een periode van drie maanden. SVR wil u graag in staat stellen zelf te controleren of uw SBG-aanlevering goed verloopt. Om die reden ontvangt u een e-mail met link naar het klantportaal waar u de volgende rapportages vindt:

• Kwaliteitsrapportage Ingelezen Gegevens (maandelijks rond de 20e)

• Kwaliteitsrapportage SBG-verwerking (maandelijks rond de 6e)

Maandelijks aanleveren van data over een periode van drie maanden houdt feitelijk in dat eenzelfde maand driemaal wordt aangeleverd. U heeft dus ruim twee maanden de tijd om eventuele aanpassingen te verwerken. Data van de maand januari wordt na de SBG-aanlevering in april bevroren. Met andere woorden: vanaf dit moment is de aangeleverde data over deze maand (in dit geval januari) definitief en niet meer te wijzigen.

Kwaliteitsrapportage Ingelezen Gegevens

U ontvangt maandelijks rond de 20e een e-mail met link naar het SVR-klantportaal waar u de ‘Kwaliteitsrapportage Ingelezen Gegevens’ vindt. Deze rapportage toont behandeltrajecten en metingen die niet aan de vereisten voldoen van de Minimale DataSet, zoals vastgesteld door SBG. Met behulp van deze rapportage kunt u uw gegevens aanvullen of wijzigen in uw ROM- of EPD-systeem. SVR ontvangt de aangepaste gegevens van uw leverancier en levert deze maandelijks rond de 28e bij SBG aan. Bent u benieuwd hoe deze rapportage eruitziet? Bekijk dan hier een voorbeeld ‘Kwaliteitsrapportage Ingelezen Gegevens’.

Bij elk behandeltraject dient aangegeven te worden om welk zorgdomein het gaat. De meest gebruikte zorgdomeinen zijn ‘Volwassenen Cure’ en ‘Volwassenen EPA’. Elk zorgdomein vereist specifieke meetinstrumenten. We hebben gezien dat verkeerde zorgdomeinen worden toegekend aan trajecten, waardoor het lijkt alsof het verkeerde meetinstrument wordt afgenomen. Bijvoorbeeld, de HoNOS-12 bij trajecten met zorgdomein ‘Volwassenen Cure’. In de Kwaliteitsrapportage Ingelezen Gegevens krijgt u hier ook melding van en hiermee kunt u een lager respons voorkomen.

Let op! De SBG-zorgdomeinen verschillen van de zorgcircuits die DIS hanteert. Bij DIS is het onderscheid tussen ‘Volwassenen cure’ en ‘Volwassenen EPA’ gebaseerd op de duur van de behandeling, bij SBG is dat nadrukkelijk niet het geval. De DIS-classificatie kan dus niet één op één overgenomen worden.

Kwaliteitsrapportage SBG-verwerking

Rond de 6e van de maand ontvangt u de ‘Kwaliteitsrapportage SBG-verwerking’. Hierin vindt u alle gegevens over uw SBG-aanlevering op hoofdlijnen en op detailniveau. Hier ziet u in welke mate we metingen hebben kunnen koppelen aan trajecten. Deze rapportage toont ook meldingen over de kwaliteit van de bij SBG aangeleverde data. Bekijk hier een voorbeeld ‘Kwaliteitsrapportage SBG-verwerking’.

Nog niet geregistreerd bij SVR?

Regel dit dan vandaag nog via het klantportaal van SVR.

Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?

Indien u vragen heeft kunt u altijd hier terecht. U kunt uw vragen kwijt bij Isa, onze virtuele assistent, die uw vragen beantwoordt. Mocht Isa uw vraag niet volledig kunnen beantwoorden, dan is onze servicedesk telefonisch (088-3450320) of via de chat bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Wilt u teruggebeld worden op een moment dat het u uitkomt? Laat dan een terugbelverzoek achter.Terug