AVG aanpassingAVG aanpassing
28-06-2018

In het kader van de nieuwe wet op de privacy (de AVG) is een juridische toets gedaan op de overeenkomsten tussen de SVR en u als vrijgevestigde zorgaanbieder. Die toets heeft tot minimale aanpassingen op de website geleid om bijvoorbeeld het cookie beleid in lijn te brengen met de nieuwe wetgeving. De basisovereenkomst zoals we die gesloten hebben en de bewerkersovereenkomst zijn helemaal in lijn met de AVG. We hechten er aan om zorgvuldig te werk te gaan en daarom is een addendum opgesteld bij de overeenkomst.

Addendum

Dit addendum zorgt voor drie betere afspraken:

  • De plicht tot het verlenen van bijstand voor zover mogelijk met betrekking tot verzoeken rond de privacy door betrokkenen, is expliciet verwoord in artikel 3 lid 7. Dit is een aanvulling in de bewerkersovereenkomst.
  • De verwijzing naar de oude wet (Wbp) wordt vervangen door verwijzing naar de nieuwe wet (AVG) op dit gebied. Dit heeft inhoudelijk geen gevolgen.
  • Artikel 9 lid 1 met betrekking tot de duur en beëindiging wordt vervangen door een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. U blijft daarmee automatisch voldoen aan de plicht vanuit het kwaliteitsstatuut, zolang u met de SVR een overeenkomst heeft. Alle overige afspraken blijven ongewijzigd.

Hoe bevestigt u het addendum?

Vanaf vrijdag 29 juni 2018 kunt u de overeenkomsten en het addendum bevestigen door in te loggen in het klantportaal. U kunt dan meteen het addendum accorderen. De volgende dag is uw contract-status weer bijgewerkt naar akkoord.

Wacht niet te lang met accorderen

Zo lang u niet accordeert staat uw contract-status op niet akkoord. Als uw status na 19 juli nog steeds op niet akkoord staat accepteert SVR geen data meer van u of uw leveranciers. Via e-mail stellen wij u op de hoogte van elk bestand dat SVR niet accepteert.

Tenslotte is het van belang op te merken dat dit addendum los staat van de switch. Met de switch bepaalt u of SVR namens u wel of geen data mag aanleveren bij SBG. De basis- en bewerkersovereenkomst én het addendum leggen vast wat u als vrijgevestigde zorgaanbieder en SVR zijn overeengekomen, zodat u kunt voldoen aan de plicht vanuit het kwaliteitsstatuut.Terug