Samenvatting webinarSamenvatting webinar
11-10-2016

Agenda ggz, kwaliteitsstatuut en Wkggz

Aanlevering van ROM-data is een verplicht onderdeel van het kwaliteitsstatuut voor de ggz. Iedereen die ggz levert aan volwassenen binnen zorgverzekeringswet moet vanaf 1 januari een kwaliteitsstatuut hebben. Vanaf 1-1-2018 is declaratie niet meer mogelijk, indien u geen ROM-data aanlevert. Zie voor meer informatie over het kwaliteitsstatuut


De voordelen van ROM-data aanleveren

ROMmen kent voordelen voor zowel de cliënt als de behandelaar. ROM-rapportage maakt evaluatie van individuele behandeling en benchmarking mogelijk. Door benchmarking kunnen behandelaren van elkaar leren. Dit kan via de BRaM-rapportage per behandelaar, landelijke benchmark-cijfers, een clustergroep (op basis van postcode) en een referentiegroep (welke zelf samen te stellen is). Hier worden medio 2017 trainingen over gegeven.


Hoe zit het met de privacy?

Er zijn veel maatregelen genomen om herleidbaarheid van data (ook op indirecte wijze) onmogelijk te maken. Dit gebeurt onder meer door data van uw cliënt onomkeerbaar te pseudonimiseren en te versleutelen. SVR garandeert dat uw cliënten niet herkenbaar terug te vinden zijn in de data die naar SBG gaan. Zorgverzekeraars hebben geen inzage in uw individuele ROM-data. Zij zien alleen de ROM-responspercentages die u realiseert en ROM-data op geaggregeerd groepsniveau waarin individuele praktijken niet herkenbaar zijn.


Hoe kan ik mijn data aanleveren?

Stap 1: Registreren bij het klantportaal van SVR (www.vrijgevestigde.nl)

Stap 2: Licentie key doorsturen naar uw softwareleverancier (zowel ROM als EPD)

Stap 3: Automatische aanlevering van data via uw softwareleverancierTerug