VoorwaardenVoorwaarden

Eigenaar

Het klantportaal www.vrijgevestigde.nl wordt aangeboden door Stichting Vrijgevestigde ROM Register, gevestigd aan de Arthur van Schendelstraat 650, 3511 MJ te Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66549213.

Inhoud

De door SVR verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. SVR kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. SVR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. SVR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door SVR worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van SVR.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van SVR omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.